Kosten

…zodat u weet waar u aan toe bent.

Betaalbare mediation

Wie bij het oplossen van een conflict kiest voor De Mediator in Groningen betaalt aanzienlijk minder dan wanneer een advocaat moet worden ingeschakeld. Wij hanteren een uurtarief van € 130,- (excl. btw).  Meestal betalen de betrokken partijen een evenredig deel, zodat het uurtarief gehalveerd wordt. Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van de aard van het conflict en bepaalt u voor een deel zelf. Gemiddeld zijn 3 tot 5 afspraken nodig.

Mediationovereenkomst vooraf

Het vastleggen van afspraken,  bijvoorbeeld een ouderschapsplan, kost extra tijd. Ook eventuele administratie- en telefoonkosten worden met u verrekend. Over deze extra kosten maken wij samen afspraken en dit gaat uiteraard in overleg. U wordt dus nooit achteraf geconfronteerd met onvoorziene kosten.  Alle gemaakte afspraken worden voor aanvang van het traject vastgelegd in een mediationovereenkomst.

Vergoeding van de kosten

De Raad voor Rechtsbijstand vergoedt een groot deel van de kosten als u beneden een bepaalde inkomensgrens valt (jaarinkomen lager dan 36.100 euro voor gehuwden, samenwonenden en eenoudergezinnen, of een jaarinkomen lager dan 25.600 euro voor alleenstaanden). Lees hier verder om te zien of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Uw eigen bijdrage is altijd minstens € 50,-. Wanneer u een rechtsbijstandverzekeringen heeft, kan het zijn dat ook zij kosten voor mediation vergoeden. Informeer hiervoor bij uw verzekeraar.

20%-regeling

Wanneer u geen vergoeding van de overheid of een verzekering (kunt) krijgen, hanteren wij een 20%regeling. Dit houdt in dat wij 20% van onze zaken tegen een zeer gereduceerd tarief uitvoeren. In overleg stellen wij vast of u voor deze regeling in aanmerking komt.

Wanneer u interesse heeft, vraag dan vrijblijvend een gesprek aan bij De Mediator. Dit gesprek is gratis en is puur informatief. U vertelt ons over het conflict en wij informeren u over onze manier van werken. De Mediator in Groningen is maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 21.00 uur bereikbaar.